QUEL DEGRÉ D’INCLINAISON PERMET MON CONVOYEUR À BANDE ?

Det er selvfølgeligt afhængigt af, hvor let dit materiale er - og hvilken form det har - men som udgangspunkt kan hældningen være som afbildet nedenfor.

Inklinationsskema

X-aksen svarer til længden på transportbåndet, Y-aksen svarer til højden.

Hældningsskema